Forretningsbetingelser

Gældende fra 1. november 2020

Generelt

Enhver aftale vedr. køb af produkter og ydelser af Jysk Online Medie er omfattet af disse aftalevilkår. Der gøres ligeledes opmærksom på vores privatlivspolitik og databehandleraftale som kan ses på jyskonlinemedie.dk. Produkterne hjemmeside, webshop og OnePager omtales som ”webløsninger”. Produkterne Vækstpakke, SEO, Google Ads, Facebook Ads og SoMe opslag omtales som ”markedsføring”.

Ordreafgivelse

Når kunden og Jysk Online Medie bliver enige om en aftale vil kunden modtage et link til en side hvor de aftalte produkter, priser og øvrige vilkår fremgår. Kunden godkender aftalen ved at tilmelde sit betalingskort til løsningen. Kunden vil i processen blive gjort opmærksom på de gældende aftalevilkår hvori aftaleperiode, vilkår for opsigelse m.m. fremgår.

Når kunden har tilmeldt sit kort, og markeret aftalevilkårene for værende læst og godkendt, er aftalen gældende. Dato for opstart er altid individuelt aftalt, og fremgår i den mail kunden modtager med linket til tilmeldingen.

Fakturering og betaling

Den aftalte pris vil blive trukket automatisk på kundens tilmeldte betalingskort på den aftalte dag for opstart. Der opsættes en automatisk betalingsløsning så kunden hver måned bliver trukket på sit betalingskort for de aftalte produkter og ydelser. Hver betaling dækker den kommende måneds arbejde. Der faktureres og betales derfor forud måned for måned. Kunden modtager en kvittering på mail hver gang der er foretaget en betaling. I visse tilfælde faktureres kunden årligt bagud for bindingsperioden.

Det er kundens ansvar at sørge for at der er dækning på betalingskortet samt at sørge for at kortoplysninger altid er opdateret. Hvis betalingen fejler vil betalingssystemet automatisk forsøge igen henover 5 dage. Såfremt betalingen stadig fejler, vil kunden blive kontaktet med henblik på at bringe betalingen i orden.

Såfremt betaling herefter ikke erlægges forbeholder Jysk Online Medie sig, at ophæve eller suspendere aftalen.

Priser, betalingsbetingelser og suspendering

Alle priser er i DKK og ekskl. moms. Ved abonnementsløsninger bliver den aftalte pris automatisk trukket på kundens tilmeldte betalingskort. Derudover faktureres der som regel med 8 dages betalingsfrist med mindre andet er aftalt med kunden.

Hvis Jysk Online Medie ikke har modtaget betaling inden for betalingsfristen, og stadig ikke efter efterfølgende rykkerskrivelse, vil kravet blive sendt videre til Jysk Online Medies inkassopartner Intrum A/S. I så fald vil alle kundens løsninger blive suspenderet, og adgangen hertil vil blive spærret indtil det udestående beløb er indbetalt. I så fald vil der blive lavet en samlet opgørelse for resten af aftaleperioden som kunden er bundet til, og som vil blive opkrævet gennem Jysk Online Medies inkassopartner.

Aftaleperiode, forlængelse og opsigelsesvarsel

Webløsninger: Aftaleperioden er 12 måneder og forlænges automatisk med 12 måneder med mindre den opsiges senest 1 måned inden udgangen af aftaleperioden.

Markedsføring: Aftaleperioden er 12 måneder og er uopsigelig i aftaleperioden. Efter aftaleperioden er opsigelsesvarslet løbende måned + 1 måned.

Hvis kunden midt i en aftaleperiode ønsker at pause kontrakten, kan dette efter kundens påkrav pauses i op til tre måneder i løbet af en aftaleperiode og aftaleperiodens udløb forlænges med pauseperiodens længde.

Webløsninger

Opstart
Med opstart menes der den dag vi påbegynder arbejdet med udarbejdelsen af løsningen, og ikke den dag webløsningen står klar. Færdiggørelsen af en webløsning kan trække ud og afhænger af kundens responstid og samarbejdsvilje. Dertil kan der forekomme længere leveringstid på webløsninger hvis kunden skal have flyttet mail med over fra en tidligere udbyder, afhængig af opgavens omfang, kundens responstid o.l.

Udarbejdelse og færdiggørelse
Kunden vil senest ti arbejdsdage efter indgåelse af aftale modtage et forslag til hvordan løsningen ser ud. Forslaget skal godkendes af kunden. Såfremt forslaget ikke lever op til kundens forventninger, vil kunden have maksimalt to runder af rettelser hvorefter forslaget skal godkendes. Hvis Jysk Online Medie ikke hører fra kunden senest ti arbejdsdage efter forslaget er sendt ud, anses forslaget for værende godkendt.

I forbindelse med færdiggørelse skal Jysk Online Medie i de fleste tilfælde bruge adgang til domæne, webhotel, hjemmeside o.l., dertil skal der ofte bruges materiale som f.eks. tekst og billeder. Det er kundens ansvar at fremskaffe de oplysninger der skal bruges for færdiggørelse.

Ejerskab og adgang
Alle webløsninger tilhører Jysk Online Medie med undtagelse af selve indholdet (tekster og billeder) som Jysk Online Medie først publicerer på kundens webløsning når kunden har godkendt dette. Indholdet tilhører kunden, og kunden er derfor også ansvarlig for det indhold der ligger på webløsningen. Kunden har mulighed for at få adgang til siden til at kunne redigere indholdet. Kunden kan kun få redigerings-adgang, og vil ikke kunne få fuld administratoradgang med mindre andet er aftalt individuelt med kunden.

Supportaftale
Alle webløsninger har en tilknyttet supportaftale. Denne kan bruges af kunden til at få opdateret indholdet af webløsningen. Dette omfatter rettelser og tilføjelse af tekster, udskiftning og tilføjelse af billeder, logo og filer. Ændringer af design og layout, opsætning af integrationer og moduler samt opdatering af plugins er ikke omfattet af supportaftalen.

Kunden har ret til maksimalt 30 minutters support pr. måned. Ubrugt tid akkumuleres ikke fra måned til måned. Support ydes kun via mail og ikke telefonisk. Supporthenvendelser behandles normalt inden for fem hverdage, dog kan der forekomme længere behandlingstid ved travle perioder.

Hosting, backup og domæne
Jysk Online Medie benytter en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med hosting af webløsninger, og kan derfor ikke stilles til ansvar for eventuel nedetid, tab af data eller lignende, og kan ligeledes ikke stilles til ansvar for eventuel nedetid, tab af data eller tab af omsætning grundet nedetid eller andet direkte eller indirekte tab..

Der udføres løbende backup af webløsningerne. Kunden kan ikke få udleveret backup. Backup er udelukkende tiltænkt nødsituationer, hvor der skal genskabes data grundet server nedbrud.

Fuldmagt

Ved bestilling af webløsning giver kunden Jysk Online Medie fuldmagt til at bestille, flytte og forvalte domæner i kundens navn.

Fraflytning ved ophør
Ved opsigelse af aftalen kan kunden få overdraget ejerskabet af webløsningen mod et gebyr på kr. 3.000,00 ekskl. moms. Alle filer tilknyttet webløsningen vil herefter blive sendt til kunden, og kunden kan bruge disse filer til at opsætte webløsningen hos anden udbyder. Hvis kunden har mail tilknyttet webløsningen, er det kundens eget ansvar at flytte mails over til en evt. ny udbyder inden aftalen ophører.

Cookiepolitikker
Hvis kunden har købt en hjemmeside hvor der indgår opsætning af cookiepolitik, eller hvis kunden har købt arbejdskraft i forbindelse med opsætning af cookiepolitik, er det ene og alene kundens eget ansvar at denne cookiepolitik lever op til gældende GDPR lovgivning. Jysk Online Medie har i dette tilfælde opsat en standardiseret cookiepolitik og cookiebanner som scanner hjemmesiden for cookies, og placerer disse i en politik ved hjælp af et plugin. At holde denne cookiepolitik opdateret samt at sørge for at øvrige indstillinger lever op til lovgivning, er kundens eget ansvar.

Markedsføring

Opstart
Med opstart menes der den dag vi påbegynder arbejdet med at indsamle diverse adgange til annoncekonti, sociale platforme, rekvirering af søgeord, udarbejdelse af strategiplan o.l., og ikke den dag annonceringen eller opslagene kører. Dette kan trække ud da det afhænger af kundens responstid og samarbejdsvilje.

I forbindelse med opstart af markedsføring er der en række opgaver der skal være på plads inden det reelle arbejde med markedsføring kan begynde. Afhængig af hvilket markedsføringsprodukt kunden har bestilt, skal Jysk Online Medie blandt andet bruge en eller flere af flg.:

  • Adgang til kundens annonceplatforme
  • Adgang til kundens analyseværktøjer
  • Adgang til kundens hjemmeside
  • Adgang til kundens nyhedsbrevsystem
  • Adgang til kundens sociale medier
  • Betalingsoplysninger v/ annonceudbydere skal opsættes

Kunden vil senest ti dage efter opstartsdagen blive tilbudt et online møde med en marketingmedarbejder. Dette møde varer mellem 30-90 minutter. Her vil marketingmedarbejderen gennemgå alle de adgange, der er nødvendige for den enkelte markedsføringsaftale. Marketingmedarbejderen vil være behjælpelig med via fjernskrivebord at fremskaffe de fornødne adgange.

Løbende strategiplan og tidsforbrug
Kunden vil måned for måned modtage en strategiplan fra Jysk Online Medie, hvori der udspecificeres hvilke opgaver, der vil blive udført i den næstkommende måned og hvor lang tid der er afsat til det. Det kan forekomme, at timer bliver omfordelt fra måned til måned, kunden vil dog altid modtage de timer kunden betaler for set henover hele aftaleperioden. Tid brugt på møder, og generel korrespondance med kunden er inkluderet i de timer kunden har bestilt i den pågældende måned.

Godkendelse af arbejde
I forbindelse med det løbende arbejde vil kunden jævnligt modtage forslag til annoncer, opslag, indlæg o.l. til godkendelse. Såfremt Jysk Online Medie ikke hører fra kunden inden for ti arbejdsdage fra udsendelse, vil disse automatisk blive godkendt og publiceret så arbejdet kan fortsætte.

Forventninger til resultater
Jysk Online Medie bestræber sig for i samarbejde med kunden at stille realistiske forventninger for resultatet af arbejdet. Jysk Online Medie prøver at opnå de bedste resultater for kunden, men stiller ingen garantier for resultater og kompenserer ligeledes ikke for uopnåede resultater. Kunden betaler for brugt tid og ikke for resultater.

Fraflytning og ophør
Det udførte markedsføringsrelaterede arbejde, samt den data og historik, der er høstet af arbejdet tilhører som udgangspunkt kunden, med mindre det ikke har været teknisk muligt at opsætte analyseværktøjet i kundens navn, hvilket det desværre nogle gange ikke er, afhængigt af kundens egen annoncekontoopsætning. I så fald vil kunden efter ophør af aftalen beholde adgangen til data og historik i op til 12 måneder, hvorefter det vil blive fjernet fra vores besiddelse og slettet fuldstændigt. Data og historik kan ikke flyttes mellem annoncekonti.

Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over såsom brand, epidemier og lignende omstændigheder.

Misligholdelse og uenigheder

Ethvert brud på disse forretningsbetingelser fra kundens side anses for misligholdelse af aftalen, og kan medføre opsigelse, suspendering eller ophævelse af aftaler og leverede løsninger, uden varsel og uden ret til kompensation af nogen art.

Tvister.

Enhver tvist som ikke kan løses ved forhandlinger mellem parterne, afgøres ved Byretten i Viborg.

Er du interesseret i tilbuddet?

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig med henblik på en snak.